Psychiatrisch patiëntenrecht

 

-Mag ik tegen mijn wil worden opgenomen?

-Kan ik gedwongen worden tot medicijngebruik?

-Ik wil een klacht indienen over mijn behandeling

-Moet een voortzetting van de opname door de rechter worden getoetst?

 

De Wet bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekehuizen (BOPZ) maakt het mogelijk om mensen tegen hun wil op te nemen of opgenomen te houden in een psychiatrisch ziekenhuis, een verpleeghuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Dit is een zeer vergaand ingrijpen van de overheid in het persoonlijke leven van een burger. Een beperkt aantal advocaten verleent rechtsbijstand aan psychiatrische patiënten. Ons kantoor is een van de kantoren binnen Zeeland die meedraaien in het BOPZ-piket. Daar gedwongen opnames niet kunnen worden gepland en ook in het weekend plaats kunnen vinden, hebben de BOPZ-advocaten volgens een rooster piketdienst.

Een burger tegen wie zo’n maatregel wordt genomen krijgt automatisch een advocaat toegewezen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Bent u van mening dat uw rechten als patiënt worden geschonden, neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak